Zpracování GPX souborů

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Zpracování GPX souborů

 

Mapové podklady umožňují načítání a zpracování souborů ve formátu GPX. Soubory v tomto formátu lze získat z řady navigací, mobilních telefonů, kapesních počítačů apod. Samozřejmostí je podmínka, že zařízení je vybavené GPS modulem a patřičným software. Soubor pak lze ze zařízení vyexportovat a uložit na počítači pro zpracování.

 

Zpracování probíhá na záložce Zpracování GPX souborů. V prvním kroku najděte složku s gpx soubory. Následně použijte tlačítko "Načíst označené soubory", které jednotlivé jízdy zobrazí v tabulce. Kliknutím na "Vykreslit označené soubory" se jednotlivé jízdy zobrazí v mapě. Pokud chcete jízdy přenést do knihy jízd a dále zpracovat, použijte "Přenést označené soubory do GPS knihy jízd".

 

Program umožňuje zpracovávat více souborů najednou a případně i soubory, které obsahují více tras.