<< Click to Display Table of Contents >>

Evidence nehod

 

Databáze pro evidenci nehod se nachází v menu Náklady - Evidence nehod. Na záložce Popis nehody se evidují podrobnosti o nehodě. U položek, které se nacházejí v části "Kategorie" může Administrator nadefinovat seznamy, ze kterých pak uživatelé vybírají. Záložka Dokumenty k nehodě slouží k evidenci dokumentů v elektronické podobě. Dokumenty lze vkládat přes pravé tlačítko myši, nebo je možné dokument uložený např. na ploše myší přetáhnout a pustit na formuláři pro zadávání nehod.

 

Záložka Náklady slouží k evidenci nákladů spojených s nehodou, spoluúčasti firmy,řidiče a plnění pojišťovny. V části Pojišťovna lze evidovat kdy a které dokumenty byly předány pojišťovně.

 

Veškeré nehody se zobrazují též v kartě uživatele (řidiče). Přehled všech evidovaných nehod si můžete zobrazit v nemu Přehledy - Nehody.

 

Doufáme, že tuto část programu nebudete muset nikdy použít!