<< Click to Display Table of Contents >>

Náklady na vozidlo včetně PHM

 

Databázi pro evidenci všech nákladů na vozidlo včetně čerpání PHM lze vyvolat z menu Náklady - Včetně PHM nebo zkratkovou klávesou Alt+N.

 

Formulář pro zadání nové nákladové položky vyvoláte stisknutím klávesy F2 nebo z lokálního menu po kliknutí pravým tlačítkem myši v prostoru okna Náklady na vozidlo vč. PHM volbou "Přidat". V tomto formuláři lze všechny nákladové položky na vozidlo zadávat a opravovat. V případě načítání souborů údajů tankování a nebo při zápisu nákladů při použití Komplexní karty jízdy, jsou zde tyto údaje zobrazeny a dostupné pro editaci. Před zadáváním údajů doporučujeme zkontrolavat databáze Skupiny nákladů a Dodavatelé.