Tuzemské cest. příkazy

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Statistika tuzemských cestovních příkazů

 

Tato funkce programu se nachází v menu Statistika - Tuzemské cest. příkazy a umožňuje získat okamžitý přehled o vykázaných pracovních cestách a nákladech s nimi spojenými.

Na záložce Zadání je třeba zvolit uživatele, sledované období a následně potvrdit volbu Spočítat. Přepnutím na záložku Cestovní příkazy se zobrazí odpovídající seznam CP s jeho statistickým vyčíslením. Tyto údaje lze následně dále exportovat a využívat pro další vyhodnocení a zpracování.