<< Click to Display Table of Contents >>

Pouze PHM

 

Databázi pro přehlednou evidenci pouze čerpání PHM lze vyvolat z menu Náklady - Pouze PHM nebo zkratkovou klávesou Alt+C .

 

Formulář pro zadání nového čerpání PHM vyvoláte stisknutím klávesy F2 nebo z lokálního menu po kliknutí pravým tlačítkem myši v prostoru okna Čerpání PHM volbou "Přidat". V tomto formuláři lze všechny položky týkající se PHM pro vozidlo zadávat a opravovat. V případě načítání souborů údajů tankování a nebo při zápisu nákladů při použití Komplexní karty jízdy, jsou zde tyto údaje zobrazeny a dostupné pro editaci.