<< Click to Display Table of Contents >>

Náklady na vozidlo mimo PHM

 

Databázi pro přehlednou evidenci nákladových položek bez zobrazení položek za PHM lze vyvolat z menu Náklady - Mimo PHM nebo zkratkovou klávesou Alt+X .

 

Formulář pro zadání nákladové položky vyvoláte stisknutím klávesy F2, nebo z lokálního menu po kliknutí pravým tlačítkem myši v prostoru okna Náklady na vozidlo mimo PHM volbou "Přidat". V tomto okně jsou zobrazeny všechny nákladové položky mimo nákupů PHM, lze je zde zadávat i opravovat. V případě načítání souborů údajů tankování a nebo při zápisu nákladů při použití Komplexní karty jízdy, jsou zde tyto údaje zobrazeny a dostupné pro editaci. Před zadáváním údajů doporučujeme zkontrolavat databáze Skupiny nákladů a Dodavatelé.