<< Click to Display Table of Contents >>

Globální náklady

 

Na rozdíl od zápisů nákladových položek vždy konkrétnímu vozidlu tato databáze umožňuje evidovat nákladové položky, které jsou společné všem vozidlům v rámci firmy. Přístup k databázi naleznete v menu Náklady - Globální náklady. Pro zadávání se používá stejný formulář jako u běžných nákladových položek a tak případné potřebné doplnění / úpravy lze provádět v databázích Skupiny nákladů a Dodavatelé.