Roční 2

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Ve statistice 2 se dočtete ke každému vozu celkový počet ujetých kilometrů, kolik bylo ujeto služebně a kolik jako soukromá jízda.