Grafy

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Grafy

 

Tato funkce programu se nachází v menu Statistika - Grafy. Na první záložce nejprve vyberte pro které Vámi používané vozidlo, ze které knihy a pro který rok se mají data graficky zobrazit. Po potvrzení zadání volbou "Vykreslit" máte na následujících třech záložkách k dispozici grafické zobrazení sledovaných údajů.

 

Grafy je možno vytisknout. Pro další využití získaných údajů lze použít volbu Export (Ctrl+E). Data lze exportovat ve formátu Bitmaps (*.bmp) a Metafiles (*.wmf).