<< Click to Display Table of Contents >>

Načítání a zpracování výpisů platebních karet CCS, Benzina, Shell, OMV a Slovnaft...

 

Přehledná správa platebních karet usnadňuje evidenci a přiřazení karet k jednotlivým vozidlům. Program při načítání souboru automaticky řadí jednotlivé nákupy k příslušným vozidlům a zároveň je člení do skupin (PHM, provozní náplně...). Veškeré operace související s načítáním souborů se v programu zaznamenávají a lze je snadno statisticky vyhodnocovat. Ke každému vozidlu je možné přiřadit neomezený počet karet (důležité například při ztrátě karty).

 

Oprávnění načítat soubory platebních karet

 

Základní oprávnění načítat soubory platebních karet má ustanovený Administrátor celého programu. Další možnost je jednotlivým Uživatelům nastavit na jejich kartě v záložce Povolené funkce i funkci Načítat soubory CCS...