Ujeté kilometry

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Limity ujetých km

 

Tato funkce programu se nachází v menu Statistika - Ujeté kilometry. Zadejte požadovaný rok výpočtu a potvrďte volbou "Spočítat". V následující tabulce získáte přehledné vyčíslení služebně ujetých km vykázaných v Běžné knize jízd. Má-li uživatel od Administratora nastaven měsíční/roční limit, tak jeho překročení je barevně zvýrazněno. V případě, že má přihlášený uživatel umožněn přístup k datům jiných uživatelů, tak se vypočítají a zobrazí i údaje těchto uživatelů.

 

Pro další využití získaných údajů je možno použít Export  (Ctrl+E).