<< Click to Display Table of Contents >>

První načtení souboru

 

Uživatel s oprávněním načítat soubory platebních karet naleznete tuto funkci v menu Náklady - Načíst soubor PHM (Ctrl+N). Po výběru typu souboru tankovací karty tlačítkem Otevřít budete nasměrováni k vylistování načítaného souboru. Po jeho otevření program nejdříve ukáže v okně Nové karty v souboru CCS ještě nepřiřazené karty. Pokračujte volbou Ok a tím se načtou tyto nově nalezené platební karty obsažené v načítaném souboru do evidence v rámci celého programu. Dále program ověří existenci všech kódů obsažených v načítaném souboru a pokud zjistí nové, vybídne vás k jejich založení.

 

Přiřazení karty vozidlu v rámci Načítání souboru

Na záložce Přiřazení karet vozidlům lze jednoduše vybrat a označit vozidlo v seznamu vozidel, poté pouhým přetažením myší přesunout odpovídající kartu z okna Seznam nepřiřazených karet do okna Karty CCS patřící k vozidlu. Při prvním načítání máte možnost využít funkce automatického spárování. Karty je možné přiřadit též k jednotlivým uživatelů. Evidence karet na uživatele je z hlediska přiřazení nákladů k jednotlivým vozidlům poměrně nepraktická.

 

Přiřazení karty vozidlu v rámci Karty vozidla

Druhá možnost, jak přiřadit tankovací kartu k vozidlu,  je otevřít Kartu vozidla a na záložce Karty PHM opět pouze přetažením myší přiřadit vozidlu odpovídající platební karty.

 

Načtení požadovaných karet

Po přiřazení karet vozidlům a návratu na první záložku Soubor s PHM již před sebou vidíte nabídku karet, kterou máte možnost ze souboru načíst. Požadované karty označíte pomocí zaškrtávacího políčka Načíst a volbou Načíst označené karty nebo Načíst servisní poplatky provedete načtení vybraných údajů do programu a rozdělí údaje k jednotlivým vozidlům .

 

Obsah otevřeného souboru

Záložka Obsah otevřeného souboru umožňuje prohlídku právě otevřeného soubor ještě před samotným načítáním. Zobrazení dat je možné upravit dle potřeby např. pomocí nastavení vzhledu tabulek, třídění záznamů v tabulkách a filtrů a vyexportovat pro další zpracování.

 

Evidence načtených souborů

Záložka Evidence načtených souborů slouží pro zpětnou kontrolu uskutečněných načítání.

 


 

Mazat duplicitní položky

Přes veškerou opatrnost a pečlivost se může stát, že dojde k nechtěnému opakovanému načtení údajů o provedených platbách pomocí platební karty. V tom případě není třeba pracně dohledávat a odmazávat duplicitně nahrané nákladové položky. V menu Nástroje - Kniha jízd - Odstranění duplicit lze použít funkci Náklady a s její pomocí se dají duplicitní položky rychle a spolehlivě odstranit.