Souhrn za uživatele

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Souhrn za uživatele

 

"Souhrn za uživatele" (nachází se v menu "Přehledy") je tiskopis, který obsahuje komplexní zjednodušený přehled tuzemských cestovních příkazů, náklady uživatele a vyúčtování soukromě ujetých kilometrů (za všechna vozidla, která uživatel v daném měsíci použil). Jedna tisková sestava obsahuje všechny základní položky nutné pro vyúčtování nákladů uživatele. V tiskovém dialogu je navíc možné si zvolit, které položky se budou tisknout. Přehled je možné rovnou z programu odeslat e-mailem pověřené osobě ke schválení.