<< Click to Display Table of Contents >>

Dodavatelé

 

V menu Náklady - Správa platebních karet a načítání dat - Dodavatelé je možnost vytvořit si vlastní databázi svých dodavatelů a tyto informace dále v programu dále používat např. při zadávání nákladů.