<< Click to Display Table of Contents >>

Rychlé sestavení testovací knihy jízd

 

Otevřete na pracovní plochu okno s testovací knihou jízd z menu Kniha jízd - Testovací kniha jízd nebo stiskem Alt+T. Z menu, které vyvoláte pravým tlačítkem myši vyberte funkci "Rychle sestavit", kterou rovněž vyvoláte stiskem klávesy Ctrl+F9 . Objeví se vstupní formulář pro zadání parametrů pro sestavení.

 

Vstupní údaje pro sestavení

 

Výchozí místo: Zde zadáte počáteční místo výjezdu jednotlivých sestavovaných jízd. Může to být např. sídlo firmy, bydliště,...
Rok: Zde zadáte rok sestavované Testovací knihy jízd.
Tachometr počátek: Počáteční stav tachometru.
Tachometr konec: Konečný stav tachometru.
Města a obce: Zde označíte města a případně i obce, které se použijí jako cílová místa jízd z výchozího místa.
Důvody: Zde označíte možné důvody sestavovaných jízd.
Zaokrouhlit časy: Zde si z můžete nastavit zaokrouhlování časů u jednotlivých jízd

 

Kliknutím na tlačítko "Sestavit" se spustí proces sestavování. O jeho průběhu jste informováni ve spodní části zadávacího formuláře.

 

Průběh sestavení

 

Celý proces sestavování začne tím, že v testovací knize se smažou všechny jízdy z období, které sestavujete, takže není nutno testovací knihu předem čistit. Smažou se ale pouze jízdy spadající do testovaného období, takže jízd z období předcházejících a následujících sestavovanému se toto nijak nedotkne. Díky tomuto lze s výhodou sestavovat testovací knihu po částech.