<< Click to Display Table of Contents >>

GPS kniha jízd

 

Okno s GPS knihou jízd na pracovní ploše otevřete buď kliknutím na příslušnou ikonu z menu Kniha jízd a nebo kombinací kláves Alt+G . Je určena k archivaci údajů, které byly zaznamenány a načteny pomocí některého z podporovaných sytému GPS.

Veškeré funkce dostupné v knize jízd lze vyvolat v místním menu kliknutím pravým tlačítkem myši v prostoru okna.

GPS knihu jízd je vhodné pro další zpracování překopírovat do běžné knihy, která obsahuje řadu funkcí pro jejich další úpravu. Data v GPS knize jízd je vhodné zachovat v původním stavu (tak jak se načetla) a veškeré úpravy provádět v běžné knize. V případě, že se úpravy v běžné knize nepovedou, je pak možné se kdykoliv vrátit k původním datům.