<< Click to Display Table of Contents >>

Běžná kniha jízd

 

Toto je základní kniha evidence jízd a slouží pro průběžné vedení potřebných informací o uskutečněných jízdách. Okno s Běžnou knihou jízd na pracovní ploše otevřete buď kliknutím na příslušnou ikonu z menu Kniha jízd a nebo kombinací kláves Alt+B . Veškeré funkce dostupné v knize jízd lze vyvolat v místním menu kliknutím pravým tlačítkem myši v  prostoru okna.

Formulář pro vkládání/úpravu údajů o jízdě - Karta jízdy - lze předem přednastavit na dvě úrovně obsahu vkládaných informací. Zjednodušená karta jízdy dovoluje zápis základních údajů o vykonané jízdě. Komplexní karta jízdy umožňuje zapsat/změnit všechny doplňující údaje k jízdě. Např. řidiče, který s vozidlem jel, státem ve kterém byla jízda uskutečněna (důležitá informace pro následné vytváření zahraničního cestovních příkazů), nákupem PHM a dalších nákladových položek během jízdy, atd.. Komplexní karta jízdy umožňuje přiřazení zadaných údajů určité zakázce a dále náklady na uvedenou zakázku sledovat a vyhodnocovat. Nastavení zobrazení karty jízdy si každý přihlášený uživatel/řidič může sám pro sebe nastavit volbou v menu Nástroje - Nastavení - Kniha jízd. V tomto nastavení je možné měnit i další parametry chování knihy jízd - vkládání ujeté vzdálenosti stavem tachometru nebo ujetými kilometry, zapnout/vypnout automatický přepočet tachometru, přednastavit řidiče pro vkládání jízd,...

 

V Běžné knize jízd jsou připravené funkce pro rychlé vygenerování základních údajů pro zpracování cestovního příkazu, případně hromadně pro více příkazů najednou. Stiskem klávesy F6  se zobrazí dialog pro zadání potřebných voleb k vytvoření cestovních příkazů a vyúčtování. Tato funkce umožňuje rychle připravit základní podklady CP za určité období. Další možnost vytvoření CP z běžné knihy je ta, že po zaškrtnutí  funkce "Označovat více záznamů" (nachází se ve spodním okraji okna s knihou jízd) lze označit požadované jízdy zapsané v knize jízd a následně je "přetáhnout" do současně otevřeného okna s evidencí cestovních příkazů.