<< Click to Display Table of Contents >>

Knihy jízd v programu SPZ®

 

V programu SPZ® je možnost sledovat pro každé vozidlo tři, na sobě zcela nezávislé, ale navzájem propojené knihy jízd:

 

Běžnou - výsledná kniha jízd, je propojená s cestovními náhradami, s vyúčtováním soukromě ujetých kilometrů služebním vozidlem, atd.
Testovací - pracovní kniha jízd, slouží na pokusy, obsahuje generátor pro sestavení
GPS - slouží pro archivaci knih jízd zaznamenaných pomocí GPS