Historie počtu záznamů

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Historie počtu záznamů

 

Funkce se nachází v menu SPZ - Historie počtu záznamů.

 

Po zvolení roku se v jednotlivých tabulkách zobrazí historie počtů záznamů.

 

K dipozici jsou údaje pro Běžnou knihu jízd, GPS knihu jízd, Náklady, Tuzemské cestovní příkazy a Zahraniční cestovní příkazy.