<< Click to Display Table of Contents >>

Export cestovních příkazů do souboru ve formátu XML

 

Cestovní příkazy je možné exportovat pro další zpracování též do souboru ve formátu XML. Funkce je dostupná z lokálního menu v seznamu cestovních příkazů (“Doplňkové funkce” > “Export do XML souboru”), nebo lze použít klávesu F9. Export je k dispozici jak pro tuzemské, tak pro zahraniční cestovní příkazy.

 

V dialogu, který se zobrazí, nastavíme podmínky pro export - období, umístění a název výstupního souboru. Dále je možné nastavit zda se mají cestovní příkazy po exportu přesunout do archivu.

Kliknutím na “Vyhledat” se zobrazí seznam příkazů, které odpovídají výše nastaveným podmínkám. Kliknutím na “Exportovat” se provede vlastní export do souboru. Datum exportu se zapíše do položky “Exportováno” (skupina sloupců “Doplňující údaje” v seznamu cestovních příkazů).

 

Pokud je potřeba vyexportovaný příkaz (příkazy) opravit a vyexportovat znovu, použije se funkce “Obnovit” (předtím je třeba nastavit datum, kdy byl příkaz vyexportovaný). Obnova se týká vždy všech příkazů, které byly exportovány ke zvolenému datu.