<< Click to Display Table of Contents >>

Schvalování pomocí volby "Rozpracováno / Dokončeno"

 

V případě, kdy není aktivní schvalování cestovních příkazů, je možné použít pro označení (schválení) a ochranu zpracovaných cestovních příkazů volbu “Dokončeno”.

V menu “Nástroje > Cestovní příkazy” je potřeba volbu “Schvalování cestovních příkazů” na “Ne” a volbu “Otevírat dokončené CP” také na “Ne”. Cestovní příkazy, které uživatel označí jako “Dokončené” již není možné editovat, jsou v režimu “pouze pro čtení”.

Otevírat a editovat dokončené cestovní příkazy mohou pouze uživatelé, kteří mají v kartě uživatele (“Základní databáze > Uživatelé”) aktivní volbu “Otevírat dokončené CP”.