<< Click to Display Table of Contents >>

Proces schvalování vyúčtování pracovních cest

 

Uživatel zpracuje vyúčtování pracovní cesty, klikne na tlačítko “Dokončeno” a následně na  “Požádat o schválení vyúčtování”. Po kliknutí na “OK” se vyúčtování uloží, uzamkne se (pro uživatele je v režimu “pouze pro čtení”) a schvalující obdrží žádost o schválení (e-mail, zpráva v programu SPZ) nebo si vyúčtování ke schválení vyfiltruje v tabulce “Tuzemské cestovní příkazy”.

Pozor - pokud uživatel vytvoří (upraví) vyúčtování, klikne na “Požádat o schválení vyúčtování”, “Dokončeno” a následně vše neuloží kliknutím na “OK”, ale klikne na “Storno” nebo na “zavírací” křížek, změny se neuloží a žádost s chválení se neodešle.

 

Schvalující vyúčtování schválí buď tak, že si příkaz otevře, klikne na  tlačítko “Schválit” a změny uloží kliknutím na “OK”, nebo příkaz může schválit přímo v tabulce “Tuzemské cestovní příkazy” pomocí funkce “Schválit” (Ctrl+1) z lokálního menu. Po schválení uživatel obdrží zprávu o schválení (e-mail, zpráva v programu SPZ), nebo si informaci vyhledá v tabulce “Tuzemské cestovní příkazy”.

Jestliže schvalující vyúčtování zamítne, uživatel obdrží automaticky generovanou zprávu (e-mail, zpráva v programu SPZ), nebo zamítnutí uvidí v tabulce “Tuzemské cestovní příkazy”. Vyúčtování se odemkne, uživatel provede potřebné změny a znovu požádá o schválení.

 

V případě, že schvalování je dvoustupňové, po prvním schválení se automaticky (bez jakéhokoliv zásahu uživatele nebo prvního schvalujícího) vygeneruje žádost o další schválení (e-mail, zpráva v programu SPZ). Druhý schvalující schválí vyúčtování stejným způsobem, jako první schvalující.Enter topic text here.

 

CP_schvalovani_vyuctovani