<< Click to Display Table of Contents >>

Aktivace schvalování

 

Schvalování cestovních příkazů se aktivuje zaškrtnutím volby “Schvalování cestovních příkazů” v menu “Nástroje > Cestovní příkazy”. Schvalování je rozdělené na schvalování příkazů k cestě a vyúčtování pracovní cesty a může probíhat buď jednoúrovňově nebo dvouúrovňově. Schvalující nemusí mít přistup k uživateli, kterému příkazy (vyúčtování) schvaluje (nemusí být jeho “nadřízený”).

 

Nastavení práv

 

Práva pro schvalování lze nastavit jak z pohledu uživatele (vybrat schvalující pro jednotlivé úrovně), tak z pohledu schvalujícího (vybrat uživatele, kterým schvaluje). Nastavení těchto práv se provádí v menu “Základní databáze > Uživatelé”.

 

Uživatel:

V kartě uživatele (záložka “Hierarchie schvalování CP”) se nastaví schvalující pro příkaz (první a druhá úroveň) a vyúčtování (první a druhá úroveň). Jestliže je nastaven pouze první schvalující, bude schvalování jednostupňové, pokud je nastaven i druhý schvalující, bude mít schvalovací proces dva stupně. Změna nebo odebrání schvalujícího se provádí ne stejné záložce. Tuzemské a zahraniční příkazy se schvalují odděleně (schvalování mohou provádět různí schvalující).

 

Schvalující:

Hromadné nastavení práv pro schvalujícího (výběr uživatelů, kterým schvaluje) se provádí v tabulce “Uživatelé” (menu “Základní databáze”). Nejprve se označí (vyberou) uživatelé, kterým se pomocí funkce “Nastavit schvalování cestovních příkazů” (dostupné v lokálním menu) nastaví schvalující pro požadovanou činnost. Odebrání příslušných práv se provádí pomocí funkce “Odebrat”.

 

Zjednodušené schvalování

 

Pro schvalování cestovních příkazů je též možné použít volbu "Rozpracováno / Dokončeno".