Zahraniční stravné

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Zahraniční stravné

 

Na tomto místě programu jsou nastaveny sazby stravného pro výpočet náhrad zahraničních pracovních cest jednotné pro všechny uživatele evidované v programu. Po oficiálním zveřejnění případných nových sazeb je možno jejich nastavení doplnit nebo formou volně dostupného update aktualizovat.