<< Click to Display Table of Contents >>

Tuzemské stravné

 

Pro všechny uživatele jsou zde uloženy sazby základní náhrady (amortizace) vozidel a sazby tuzemského stravného od roku 2000 až po aktuální. Dále je zde nastavení krácení tuzemského/zahraničního stravného v % za každé poskytnuté jídlo a číslo posledního použitého tuzemského / zahraničního CP.

Sazby je možno jednotlivým uživatelům dle potřeby individuálně opravit (úprava sazeb pro jednotlivé uživatele je dostupná též v "Kartě uživatele"), záložka Cestovní náhrady. V případě, že je třeba opravit sazby všem uživatelům současně a nastavení pro všechny uživatele je stejné, tak stačí vyplnit jen kartu Sazby pro uživatele Administrator a následně v lokální menu zvolit volbu Nastavit všem sazby Administratora.