Oficiální ceny PHM

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Oficiální ceny PHM

 

Tabulka pro evidenci oficiálních cen pohonných hmot (v tuzemsku) pro výpočet náhrad za použití soukromého vozidla pro služební cestu.