<< Click to Display Table of Contents >>

Propojení knihy jízd a cestovních příkazů

 

Z hotového CP (i zahraničního) lze jednoduše vytvořit jízdy v BK tak, že již hotový CP se "přetáhnete" myší nad otevřenou BK a tam se přetahovaný CP "pustí". Z každé etapy CP se tímto způsobem vytvoří jízda v BK.

 

Pro opačný postup vytvoření CP z jízd v knize jízd lze použít dva postupy:

 

Otevřete knihu jízd, stiskněte F6 a zadejte období za které chcete vytvořit cestovní příkaz (nebo po kliknutím pravým tlačítkem myši v okně s běžnou knihou jízd zvolte "Vytvořit cestovní příkaz"). Věnujte pozornost správnému zadání pro toto "automatické" generování CP. Pozor na volbu Souvislý cestovní příkaz. V tom případě bude vytvořen jeden souvislý CP, který začne začátkem první nalezené etapy, ukončen bude koncem poslední etapy z rozsahu zadání "Od - Do" a všechny dny z "mezidobí" rozsahu zadání budou pro výpočet náhrad za stravné do CP započítány v plné výši 24 hodin. Použitím volby Jeden den = jeden cestovní příkaz se vytvoří pro každý den, ve kterém byla alespoň jedna jízda, jeden cestovní příkaz.

 

Pokud potřebujete vytvořit cestovní příkaz pouze z vybraných jízd, klikněte pravým tlačítkem myši v knize jízd a zvolte funkci "Vícenásobný výběr vyp./zap." (nebo použijte zkratkovou klávesu Ctrl+M). Následně označte požadované jízdy (stisknutím klávesy Ctrl a klikáním myší nebo stisknutím klávesy Shift a pohybem kurzoru šipkou nahoru/dolu). Označené jízdy nyní "přetáhnete myší" nad okno se seznamem cestovních příkazů a tam je "upustíte". Tím vznikne nový CP a můžete s ním dále pracovat.

 


Pokud zapisujete jízdy nejdříve do BK a následně se mají z těchto jízd vytvářet zahraniční CP, tak je nezbytně nutné používat Komplexní kartu jízdy (viz. Nastavení Kniha jízd) a zde důsledně nastavovat správně položku Země. Jinak by zahraniční CP nezískal nezbytné informace o zemi pobytu pro své výpočty a nedokázal by vyčíslit zahraniční stravné.

 

Pokud zapíšete k jízdě náklady (pro zadávání musíte použít Komplexní kartu jízdy, viz. Nastavení Kniha jízd), přenesou se tyto položky do cestovního příkazu jako náklady spojené s pracovní cestou.