<< Click to Display Table of Contents >>

Kopírování cestovních příkazů

 

Tato funkce programu je vhodná např. tehdy, když se pracovní cesty zúčastní další osoba jako spolujezdec. Bylo by zbytečné opakovaně popisovat stejné etapy. Stačí tedy vytvořit kopii s popisem základních údajů o jednotlivých etapách cesty, kterou lze následně doplnit.

Kopii cestovního příkazu (jak tuzemského, tak zahraničního) lze vytvořit kliknutím pravým tlačítkem myši na příslušný příkaz a následnou volbou "Kopie cestovního příkazu" (nebo můžete použít zkratkové klávesy Ctrl+F12). Zobrazí se zadávací formulář a zde je třeba zadat datum, do kterého se má kopie vytvořit a uživatel, pro kterého bude kopie CP vytvořena.

Upozornění - pro možnost vytvoření kopie CP jinému uživateli je základní podmínka ta, že uživatel má na své Kartě uživatele v záložce Přístup k uživatelům konkrétního uživatele zařazeného ve sloupci Povolen přístup k uživatelům.