<< Click to Display Table of Contents >>

Zpracování cestovních náhrad je rozdělené na dvě části - tuzemské a zahraniční. Pro správný výpočet cestovních náhrad je nutné mít zadané údaje v databázích, které se nacházejí v menu Cestovní příkazy - Sazby . Starší a aktuální sazby jsou v programu nastaveny, po oficiálním zveřejnění nových sazeb je možno jejich nastavení upravit nebo formou volně dostupného update aktualizovat.

 

Základní postupy pro výpočet cestovních náhrad pro různé účetní subjekty jsou odvozeny od nastavení Typ společnosti na kartě Firma. Sazby náhrad jsou uvedené v tabulkách Tuzemské stravné, Zahraniční stravné a Ceny PHM v menu "Cestovní příkazy".