Úvod

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Celkový přehled

 

Celkový přehled rezervací zobrazí všechny rezervace za zvolený měsíc a všechna vozidla, ke kterým má uživatel přístupová práva. V přehledu je možné rezervace vytvářet a neschválené rezervace mazat. Správce rezervací může vytvářet rezervace pro uživatele, ke kterým má přístup.