Novinky v SPZ 2021

Elektromobily

Zcela nová je evidence vozidel s elektrickým pohonem a vozidel s kombinovaným pohonem (hybridní a plug-in hybridní vozidla). S tímto rozšířením došlo i k úpravě “karty vozidla”, která byla doplněná o potřené položky.

K vozidlům je samozřejmě možné evidovat jak náklady na “pohonné hmoty” (KWh), tak i veškeré ostatní náklady, jako u ostatních vozidel.

Statistiky a přehledy byly doplněné a rozšířené o nové nákladové položky. K dispozici je též vyúčtování soukromě ujetých kilometrů služebním vozidlem a náhrady za použití soukromého vozidla pro firemní účely.

Rozšíření funkčnosti

Rozšířením funkčnosti prošla i nejpoužívanější databáze v programu - běžná kniha jízd. Mimo jiné byla doplněná nová funkce - “Obnovit jízdy” - možnost vrátit se zpět při mazání nebo slučování jízd. A pro větší přehled je nyní možné jednotlivé jízdy rozlišovat barevně (stejně jako vozidla v seznamu vozidel).

Pro uživatele GPS ONI systému je k dispozici načítání a zpracování motohodin zaznamenaných jednotkou ve vozidle. Ukládají se do běžné knihy jízd, pro vyhodnocení je následně možné použít statistiky.

Zcela přepracovaný a výrazně zjednodušený je přepočet a nastavení stavu tachometru. Nastavení stavu tachometru, včetně zapnutí/vypnutí automatického přepočtu a uzamknutí/odemknutí záznamů se nyní provádí na jednom místě v běžné knize jízd.

Náklady uživatele jsou nově doplněné o možnost vkládat dokumenty k jednotlivým položkám. Změnou prošla též “karta uživatele”.

Systémové nástroje

Zasílání notifikačních e-mailů bylo upravené a rozšířené o možnost zasílat notifikace na více e-mailových adres, včetně volby, na které adresy se má zasílat žádost o schválení a na které zasílat informace o schválení (nebo zamítnutí).

K výraznému zjednodušení došlo při provádění upgrade (přechodu na novou verzi). Nyní stačí stáhnout nový exe soubor a nahradit jím soubor z původní verze. Program při prvním spuštění provede všechny potřebné změny a úpravy, žádná další data nebo soubory se nestahují.

Nová verze programu prošla opět optimalizací výkonu a nastavení tak, aby uživatel neztrácel čas čekáním na výsledek svého požadavku. Řada firem ocení i novou možnost nastavit Proxi Server pro stahování kurzů měn z České národní banky.

Legislativa

Tak jako každý rok, aktualizací programu získáte i aktuální sazby stravného tuzemského i zahraničního a oficiální ceny pohonných hmot (od loňského roku včetně elektřiny - KWh).

V letošním roce došlo i k úpravě DPH (a dá se předpokládat, že ke změnám dojde i v roce 2021). Dále v souvislosti s omezením s Covidou epidemií byl změněný i výpočet silniční daně.

Pořízením nové verze získáte zdarma i veškeré aktualizace aplikace, které budou v roce 2021 k dispozici. Při aktualizacích dochází nejen k rozšíření funkčnosti, ale obsahují i zapracované veškeré legislativní změny (které mohou být zásadní, např. změna DPH nebo silniční daň).

Cestovní náhrady

Opět došlo k rozšíření možností v cestovních náhradách. Úpravou a rozšířením prošly notifikační e-maily. Nyní obsahují více informací, takže schvalující má k dispozici vše potřebné, pro schválení nebo zamítnutí žádosti. Žádosti je možné schvalovat/zamítat též pomocí přeposlání e-mailu s notifikací, nebo pomocí webového přístupu do aplikace.

Novinkou je možnost hromadného tisku vyúčtování podle nastavených parametrů a za zvolené období (a za všechny uživatele).

Řada firem využívá v možnost schvalování pomocí “Aliasu” (zástup v době nepřítomnosti schvalovatele). Pro větší transparentnost schvalovacího procesu se toto nyní zapisuje i do “Historie” vyúčtování. Doposud se tato informace zapisovala pouze do “Logu” (záznam činnosti uživatelů).

Analýza dat

Nástroje pro analýzu dat a kontrolní funkce byly rozšířené o výpočet nákladů na leasing (minulých i budoucích) a informacemi, kdy u kterého vozidla leasing skončí. K dispozici je i přehledné grafické zobrazení vypočtených dat. Tyto informace pomohou při plánování obměny vozového parku.

Pokud potřebujete vědět, kolik času řidič (nebo vozilo) strávil na určitém místě, oceníte funkci “Místo a doba pobytu”. Zde můžete např. zjistit, kolik kilometrů a času bylo potřeba na určitou zakázku.

Další kontrolní funkce nabízí možnost vyfiltrovat jízdy podle parametrů (např. služební jízdy o víkendu, za všechna vozidla ke kterým máte přístup najednou). Tyto jízdy je možné hromadně “obarvit” zvolenou barvou. Uživatel pak v knize jízd uvidí jízdy, které je potřeba zkontrolovat nebo upravit.

Mobilní aplikace

Dalším rozšířením prošla i “mobilní aplikace” pro přístup do SPZ přes webové rozhraní (přístup je optimalizovaný pro mobilní telefony). Úpravy se týkají především cestovních náhrad, kde byly doplněné zahraniční cestovní náhrady a změnami prošlo i zasílání notifikačních e-mailů, které jsou nyní zcela shodné s e-maily z “velké” SPZ.

Rezervační modul v mobilní aplikaci nyní umožňuje zaslat žádost jak s konkrétně vybraným vozidlem, tak i bez výběru vozidla (žádost o přepravu). V poslední verzi aplikace je možné ukončit rezervaci předčasně a doplnit k rezervaci poznámku (třeba adresu, kde je vozidlo zaparkované).