Novinky v SPZ 2020

Stravné a oficiální ceny PHM pro výpočet cestovních náhrad provází pravidelné změny.

Případné změny ve způsobu výpočtu náhrad a veškeré potřebné sazby a ceny jsou vždy součástí upgrade programu.

Vzhledem k neustálým legislativním změnám garantujeme pro rok 2020 bezplatnou aktualizaci SPZ 2020 v případě jakýchkoliv legislativních změn.

Uživatelé aktuální verze aplikace task mají vždy jistotu správných výpočtů.

Na změny v oblast DPH (ať již sazeb nebo způsobu výpočtu) reagujeme s předstihem tak, aby uživatelé měli vždy upravenou verzi včas k dispozici.

Podobné je to i se změnami ve výpočtu silniční daně. V nové verzi programu je navíc zásadně vylepšená a upravená evidence měsíců, kdy byla registrační značka vozidla uložená do depozitu.

Součástí nové záložky “Analýza dat” je i kontrola bezpečnostních přestávek pro vozidla do 3,5t.

Jedním kliknutím si zobrazíte veškeré nesrovnalosti v evidovaných jízdách. Program současně umožní jednoduché dohledání těchto jízd a jejich opravu.

Pro případnou kontrolu bezpečnosti práce pak budete dobře připraveni.

Kontrola nájezdu kilometrů poskytne přehled o denně ujetých kilometrech jednotlivými vozidly.

Tyto údaje lze využít například pro optimalizaci vozového parku nebo pro zvážení, zda je možné některá vozidla nahradit vozy na elektrický pohon (např. ta, která běžně denně nenajedou více než 150 km).

Přehledné zobrazení doby jízd jednotlivých vozidel a řidičů umožní rychlou a jednoduchou kontrolu.

V řadě případů (v kombinaci s bezpečnostními přestávkami) pomůže odhalit nedostatky v dodržování pracovních předpisů a zákoníku práce.

V evidenci jízd může docházet k řadě nepřesností, případně chyb. Program nyní umožní rychle dohledat například nenavazující stavy tachometru nebo nesouhlasící místa příjezdu a odjezdu.

Kontrola se provádí vždy za všechna vozidla, ke kterým má uživatel přístup. Samozřejmostí je možnost rychlé opravy těchto chyb.

Nový vzhled programu reaguje na designové změny ve standardně používaných aplikacích (Windows a Office).

Nejedná se pouze o změnu vzhledu, ale systém si nyní např. lépe poradí s netypickým nastavením Windows (zvětšení nad 150% apod.). Další novinkou jsou nové možnosti nastavení a úpravy menu.

Aktuální verze programu obsahuje řadu systémových nástrojů pro údržbu databáze.

Nově mezi ně patří např. zobrazení velikosti jednotlivých tabulek, včetně počtu záznamů.

Kromě stávajících nástrojů pro importy a exporty dat (exporty do Excelu, načítání nákladů…) jsou dispozici i dvě nové tabulky určené pro přenosy dat.

Je to evidence schválených cestovních příkazů (např. pro přenos do docházkových systémů) a tabulka pro automatickou aktualizaci uživatelů, včetně možnosti nastavování základních práv a schvalujících.

SPZ 2020 je plně připravená jak na provoz na aktuálních (a pravidelně aktualizovaných) Windows 10, tak i na poslední verzi databáze Microsoft SQL Serveru 2019.

K dispozici je nyní několik nových kontrolních funkcí.

Z těch hlavních můžeme uvést například přehled cestovních příkazů, které byly schválené až po začátku cesty, nebo porovnání jízd a etap ve vyúčtování pracovní cesty (pokud byly etapy vytvořené z knihy jízd, nebo naopak kniha jízd vznikla z cestovních příkazů).

Cestovní náhrady byly doplněné o další podrobné statistiky.

Přehled o nákladech vynaložených na pracovní cesty rozšíří statistika vyplaceného stravného (odděleně za tuzemské a zahraniční příkazy) a kilometry ujeté na služebních cestách jednotlivými vozidly.

K rozšíření a doplnění informací došlo i u notifikačních e-mailů (pomocí kterých je též možně příkazy i vyúčtování schvalovat).

Nově jsou nyní informace o schválení pracovní cesty zasílané automaticky i všem spolucestujícím.

Nová verze programu dále rozšiřuje možnosti rezervačního modulu. Pro lepší přehlednost a rychlejší správu rezervací byl doplněny nové náhledy (týdenní, měsíční, roční…) na jednotlivé rezervace.

Nové možnosti zobrazení umožní udržet přehled i při větším počtu vozidel a rezervací.

Mobilní přístup do aplikace SPZ umožňuje editaci a vkládání základní údajů (knihy jízd, cestovní náhrady, události & úkoly…) z jakéhokoliv zařízení s webovým prohlížečem (mobilní telefony, tablety, bez ohledu na operační systém.

Je určený zejména pro “koncového” uživatele programu, usnadňuje pravidelnou evidenci údajů i z míst, kde aplikace SPZ není k dispozici.

V průběhu roku došlo k dalšímu zrychlení načítání a zpracování ONI GPS dat.

Do nové verze programu byla doplněna možnost prohlížení stažených dat tak, jak jsou uložená v ONI systému, (ještě před zpracováním v SPZ).

Doplňování nových formátů dat pro zpracování tankovacích karet probíhá průběžně tak, jak dodavatelé karet přidávají a mění formáty a typy souborů s daty.

V poslední době bylo doplněno několik formátů Shell a zejména CNG Benzina a EON.

Komplexní správa vozového parku s podrobnou evidencí vozidel je základní součástí programu. Vylepšování a úpravy této části programu probíhají v podstatě stále, tak jak se mění a rozšiřují požadavky na evidenci.

Z nových úprav můžeme uvést rozšíření předávacího protokolu vozidla, úpravy ve zpracování silniční daně připravovanou evidenci pokut.

Vlivem měnících se potřeb prochází neustálým vývojem i tiskové sestavy. V SPZ 2020 došlo též k několika úpravám a rozšíření možností tisku.

Mimo jiné můžeme jmenovat možnost “přímého” tisku knih jízd a cestovních náhrad.

Pokud nechcete program (a příslušné doplňky) provozovat na vašich serverech nebo počítačích, nabízíme instalaci na naše servery (cloudové řešení).

V případě instalace u nás nemusíte řešit potřebné licence MS SQL serveru, diskový prostor, zálohování a údržbu databáze, atd. Pro provoz programu stačí připojení k internetu.

Na “lokální" stanice se nic neinstaluje, k dispozici pak máte program úplně stejně, jako by byl na vašich počítačích.

V průběhu každého roku průběžně pracujeme na úpravách a vylepšení aktuální verze.

Vždy doplníme řadu formátů souborů (a nových poskytovatelů) pro načítání dat z tankovacích karet. A uděláme desítky dalších změn a rozšíření funkčnosti.

Tyto aktualizace nabízíme zdarma formou update programu.