Tachometr - nastavení, synchronizace, výměna

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Nastavení stavu tachometru

 
Pro vkládání prvních jízd není nutné znát stav tachometru, stačí pouze ujetá vzdálenost. Přepočet tachometru je možné udělat následně. Pro nastavení stavu tachometru je nutné mít v knize jízd zapsané jízdy a znát stav tachometru k nějakému datu (případně výchozí nebo konečný stav). V knize jízd v lokálním menu (pravé tlačítko myši) je k dispozici funkce "Přepočet tachometru" (zkratková klávesa F8). V zobrazeném dialogu následně nastavte způsob přepočtu a potvrďte tlačítkem "OK". Pokud pak uzamknete přepočtené období, bude se tachometr u dalších jízd dopočítávat automaticky, v uzamčeném období se přepočet neprovádí. (v menu "Nástroje>Nastavení knihy jízd" musí být ještě nastavený "Automatický přepočet tachometru na "ANO").

Synchronizace tachometru

Postup pro nastavení a synchronizaci tachometru při začátku využívání sledování GPS

 

Nutné předpoklady:

- běžná kniha jízd alespoň za jeden měsíc (vzniklá záznamem z GPS sledování

- zadané stavy tachometru ("Tachometry" v menu "Kniha jízd") za předchozí měsíc a ke konci zaznamenaného měsíce

 

Postup:

- zapnout automatický přepočet tachometru (menu „Nástroje“ > „Kniha jízd“), je společný pro všechna vozidla

- odemknout vozidlo

- otevřít „Běžnou knihu jízd“ a spustit synchronizaci tachometru (Ctrl+F8)

- synchronizace se provede pouze mezi zadanými stavy tachometru, mimo toto období zůstanou původní stavy. Jestliže je některý z řádků v tabulce pro synchronizaci červeně, znamená to že GPS jednotka zaznamenala víc kilometrů než tachometr (může se stát zcela výjimečně) nebo byl špatně zadaný stav tachometru.

- po synchronizaci uzamknout vozidlo k datu s posledním známým stavem tachometru

 

Postup v dalších měsících

 

- zadat stav tachometru na konci měsíce ("Tachometry" v menu "Kniha jízd")
- otevřít „Běžnou knihu jízd“ a spustit synchronizaci tachometru (Ctrl+F8)

- po synchronizaci uzamknout vozidlo k datu s posledním známým stavem tachometru

 

Poznámky

 

- úpravy „Běžné knihy jízd“ (slučování jízd, mazání velmi krátkých jízd, atd.) je vhodné provádět před synchronizací tachometru. Pokud se úpravy provedou až po synchronizaci, nebude souhlasit stav tachometru na konci měsíce.
- stavy tachometru mimo synchronizované období nemusí po synchronizaci navazovat na poslední známý stav na konci měsíce. V tomto případě stačí otevřít a přes tlačítko „OK“ uložit jakoukoliv jízdu. Automatický přepočet tachometru použije jako výchozí hodnotu poslední záznam z uzamčeného období a stavy tachometru přepočítá.
- při malém rozdílu mezi stavem tachometru a kilometry zaznamenanými GPS je vhodné tento rozdíl odstranit ručně (přidat chybějící kilometry k některé jízdě/jízdám).
- odemknout a uzamknout vozidlo může pouze „Administrátor“ nebo uživatel, který má přidělenou funkci „Správa vozidel, uživatelů, sazeb...
- uživatel může pro uzamčení zpracovaného období použít funkci „Uzavřít období“, která je dostupná v lokálním menu (přes pravé tlačítko myši) v „Běžné knize jízd“.

Výměna tachometru

Přepočet tachometru se neprovádí v uzamčeném období. Tzn. že např. při výměně tachometru se uzamkne kniha jízd k datu výměny. pak se provede ruční přepočet (F8), čímž se nastaví nový výchozí stav a datum uzamčení se posune na první záznam s novým stavem.